Klimatkompensera för sin påverkan?

Vi tror inte på det. Men vi tror på att klimatinvestera!

Vad vi menar med det är att vi inte tror på kompensation ur aspekten att ”köpa sig fri”, men när kompensation sker på rätt sätt och av rätt skäl, då är det ett oerhört bra komplement.
Klimatfrågan är komplex och som många stora komplexa frågor är det farligt att komma med snabba slutsatser och övergripande ”lösningar”.

Vi kallar det klimainvestera eftersom man investerar, dels i CO2-bindning men också för resurssäkring för framtiden.
Det vill säga att framtida skog och natur kan producera nya material för kläder, oljor, plastliknande material, bränslen, byggmaterial med mera. Dessutom kan mer skog naturskyddas!

Varför vi ens på sajten Plantmore.com ens skriver klimatkompensera eller klimatkompensation är rent krasst av av SEO-skäl.
Sökvolymen på andra termer är skrämmande liten och för att nå ut så pratar vi om att klimatkompensera kan vara en – av flera – vägar.

Det är ett etablerat begrepp för den stora massan, men som vi är tudelade kring eftersom det i sin bästa form är väldigt bra men i sin värsta form däremot kan vara väldigt dåligt.
Klimatinvesteringar är enligt vår uppfattning ett mer beskrivande ord eftersom man genom att investera i planeten säkrar sin egna drift, inte endast ur CO2-bindningsperspektiv, men också en långsiktig resursförsörjning.
Vilken kan hjälpa framtidens handel och konsumtion samtidigt som det skapar arbetstillfällen i närområdet här och nu.

Vi uppmanar inte till klimatkompensera eller klimatkompensation om det är i syfte att betala sig fri, utan vi vill få företag att förstå att det är i allas intresse att bli klimatsmartare och grönare.
Där är planteringar av träd, grödor, buskar och olika växter är en väg och ett bra sätt att påbörja eller utveckla sitt klimatarbete.

Att plantera träd för miljön och klimatet kan naturligtvis gå under summeringen klimatkompensera eller klimatkompensation, om man gör det i CO2-bindande syfte, det är inget fel med det
– men vi uppmanar våra kunder att göra mer än så och se på planteringar som en sak att göra utöver andra insatser.

Att plantera är ett fantastiskt komplement – just det, ett komplement.

Vi planterar träd för planeten, människor och klimatet, vi uppmanar inte till greenwashing eller att kalla något för mer grönt än det är, absolut inte.
Greenwashing är inte okej och uppstår direkt när man marknadsför något som mer klimatsmart än vad det är. 

Det vi  däremot uppmanar till är för företag att ta mer klimatansvar och försöka sänka sin påverkan.
– Utöver det kan man (dessutom) välja att plantera träd vilka gör nytta för både klimatet och människor i många år framöver!

Klimatkompensation, att klimatkompensera genom exempelvis träd är en omtvistad debatt.

Vi anser följande:
Det är bra att debatten drivs och förs, det är klokt och konstruktivt att man ser problemen ur flera perspektiv.
Greenwashing är aldrig okej, inte under några omständigheter, varken företag, klimat eller människor vinner på det, tvärtom.

Vi utger oss inte för att ”Rädda världen” utan vi vill helt enkelt göra den lite grönare, vår ambition är att bygga en sund affär,
vilka både lokalbefolkning (i de regioner vi verkar i), företagen som stödjer oss – och klimatet skall vinna!

Vår syn på att klimatkompensera

  • Inte okej att ”köpa sig fri” och planteringar får aldrig vara en ursäkt att fortsätta i gamla hjulspår.
  • Det man inte klarar av att sänka (än), kan man, givet att man har som ambition att sänka, klimatkompensera för.
  • Allra helst skall planteringar ses som ett komplement, alltså efter att man installerat smartare energi, implementerat smartare mobilitet – först då är planteringar aktuella.

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

    Läs villkor