Vårt erbjudande
varför välja Plantmore?

Vad skiljer Plantmore mot andra företag som erbjuder klimatkompensation, planterings-stöd eller bindning av koldioixid?

Vi har en modell som innebär att alla parter vinner – och resurserna går till rätt saker.

Läs gärna mer här nedan!

Vårt erbjudande:

  • Att sänka företagets miljöpåverkan – och ta ansvar!
  • Klimatinvestera lokalt och påverka globalt!
  • Mediapaket att uppvisa erat klimatarbete för anställda, partners & kunder.

Vad gör vår lösning optimal?

Närodlat

Vi planterar i närområdet, inom EU, Litauen. Så undviker vi klimatslösande transporter.

Klimatnytta

Vi sänker koldioxiden i luften över lång tid. En global effekt av lokalt agerande.

Spårbarhet

På våra marker har vi 100% insyn på vad som planteras, vad som växer och vart det odlas.

Vi gör saker annorlunda

Region

Vi planterar främst i Baltikum och mer specifikt i Litauen, vilket är bra av flera skäl. Det är inom EU och mycket av arbetskraften inom skogsnäringen är utbildad av svenska jägmästare, vilka ligger i framkant kring skogsvård.

Medan man i Afrika har stora problem på flera områden, så är planteringarna Plantmore.com driver mer i linje med den svenska modellen.

I Afrika avverkas planterade träd för att bli brännved, betas bort av kreatur eller bränns upp för att bli odlingsmark och man bevakar klimatplanteringarna och driver lokalbefolkningen på flykt.

Klimatet på plats i Litauen gör det också attraktivt, eftersom markerna där inte lidit av torka på senare år på samma sätt som många andra delar av världen gjort.

Ägande

Vi eller våra partners äger markerna själva, vilket skapar mycket tydliga incitamentet och ett extra stort intresse för att sköta projektet på ett korrekt sätt.

Träden gör mer nytta när volymen ökar, dvs att sätta plantor är egentligen en liten del av arbetet. Den riktigt stora skillnaden upptstår när man underhåller träden.
Här har vi ju personligen stora intressen i att skogen skall tas om hand och beskyddas med ett så effektivt bruk som möjligt, att planteringar inte bara skall bli av men att de skall frodas.
Vi vill plantera mer träd, buskar och grödor för klimatet och skapa en hållbar tillväxt.

Partners

Vår ambition är att markägare i närområdet skall kunna kopplas samman med nya människor, för att tillsammans göra gott och satsa på klimat- och miljöprojekt som gagnar alla.

Fokus

Vi vänder oss till företag som likt oss vill göra gott, ofta entreprenörs-drivna med ett sinne för nytänk och “business med hjärta”. Vi kan därför erbjuda företag att (om de vill) rent utav se sina planterade träd och vi kan dessutom återkoppla med dokumentation på ett personligt sätt.

Likaså har vi identifierat 3 fokusområden som vi planterar inom: Bindning av koldioxid, grödor, planteringar för nya material.

Marknadsmaterial

Förutom personlig dokumentation kan vi också sätta ihop ett marknadsmaterial, beroende på ert behov och era önskningar.
Vi brinner för att skapa en tjänst där alla parter vinner – och där fler kan bidraga och göra nytta för marken och människan.

 

Lokalt ❤️ hållbart
= lönsamt

Genom att plantera ny och hållbar skog
och grödor, så följer vi flera av FN’s globala miljömål.

Vår vision är att alla skall vinna:

  • Företagen
  • Människorna
  • Miljön 

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

    Läs villkor