Plantmore föddes för att göra nytta.

Två vänner med en gemensam syn och ambition. Vi vill underlätta för företag att bidraga i en region som behöver satsningar – och nyttja det lokala, personliga och genuina kunnandet.
Plantmore.com är ett ungt företag med en lång historia. Vännerna Gustaf & William hade börjat förvärva skog och mark i Baltikum redan 2009 respektive 2016.
Vi har en gemensam passion för gröna affärer – där alla parter i affären vinner.

Under en resa i Litauen 2018 (när torkan var extrem i Sverige, gräsmattorna var gula där vattnings-förbud och skogsbränder härjade, med grill/eldningsförbud som konsekvens)
upplevde vi motsatserna. Gräsmattorna var gröna, åkermarken var blöt. Där föddes det en tanke: ”Vi borde kunna göra något riktigt bra av detta, där alla parter vinner!”

– For the locals, the People, the Planet and a healthy Profit. 

Plantera träd för klimatet och
framtiden

Vi planterar buskar, grödor och träd skog på nedlagda åkrar och skogsmarker där andra avverkat hårt utan att återplantera.

Vår förhoppning är att uppmana till hållbarhetsarbete även i närområdet
– Agera lokalt för en Global effekt.

Plantmore gör både klimatnytta och bidrar samtidigt till en bättre levnadsstandard för många människor genom att plantera träd.

Klimatkompensation? Nej – vi hjälper företag med klimatinvesteringar!

Vi pratar inte om klimatkompensation eller uppmanar till att klimatkompensera eftersom vi inte tror på att kompensera.
Vår syn på saken är att planteringar aldrig får vara ”ett sätt att köpa sig fri”, men däremot är det ett fantastiskt komplement till att sänka sin påverkan i sin faktiska verksamhet.
Det för oss är att investera – såväl i sitt företags långsiktiga utveckling som i närområdets möjligheter att utvecklas och i jorden, planeten och klimatet.

Plantmore.com är ett sätt för företag att hjälpa till att plantera nya träd, i områden där det skapar ett hållbart värde! 🌱

Plantmore är ett initiativ som möjliggör för människor och företag att stödja mark, skogs- och jordbruksägare i sitt viktiga arbete för biologisk bredd och klimat-positivare utveckling.

Vi vill sammanföra krafter och se till att man enkelt kan stödja projekt man tror på inom markutveckling, skog och jordbruk. Plantmore koncentrerar sin verksamhet i Baltikum, med initial fokus på att plantera i Litauen.
Tag gärna kontakt med oss för att ta reda på hur du kan bidraga.


Vårt mål är verkligen att alla parter skall vinna:
– Företagen som vi arbetar med (vi hjälper företag ta klimatansvar)
– Människorna som arbetar på plats (vi skapar arbeten i en region som behöver det)
– Miljön (Vi skapar nya skogar och planteringar – som inte annars blivit av – i närområdet)

Skogen – Naturens egna dammsugare!

Genom att underhålla och plantera ny skog så sanerar vi luften från skadliga koldioxid partiklar. Vi jobbar i närområdet för global effekt och driver planteringar av träd och grödor på platser där det gör nytta. Du kan hjälpa till att stödja de projekt som ligger dig, din familj, organisation eller företag närmast hjärtat.

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

    Läs villkor