Plantmore.com

Cernera Fastigheter

Ansvarstagande utveckling

“Det är en självklarhet för oss att bygga med beprövad teknik, välja sunda material och installera modern teknik för lägsta möjliga energianvändning.
Vi jobbar också för att skapa goda förutsättningar för källsortering, minskade utsläpp och minskad energiförbrukning samt effektiva styrsystem för belysning, värme och ventilation.
På så sätt lägger vi grunden för en hållbar miljöpåverkan”.

Cernera utvecklar hållbara platser för en bättre planet – och har valt att plantera 500 träd via Plantmore.com.
Dessa träd beräknas under sin livstid att binda 25 ton CO2 men också för kommande generationer skapa virke till framtidens bostäder, fastigheter och verksamheter.
Ett sätt att ge tillbaka till naturen – och säkerställa framtiden!

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

Vi planterar olika träd beroende på markers förutsättningar, exempelvis: Gran, tall, al, björk, med mera. Markerna och lokala förutsättningar bestämmer! 🌱

Kontaktformulär - Sidfot
GDPR
Ring mig