Netto noll eller klimatneutral?

Vi tror inte på det riktigt.
Men vi tror på att försöka nå det!

Vad vi menar med det är att vi inte tror på att hävda en netto noll-påverkan ur aspekten att det dels låter som man ”köper sig fri”, men därtill att det är så extremt komplext att veta hela kedjan (naturligtvis beroende på vilken branch man är i).
Eftersom hur man än vänder och vrider på saken, så påverkan en människa, ett företag och en organisationen jordens resurser på något vis, oavsett hur ambitiös man än må vara.

När kompensation sker på rätt sätt och av rätt skäl, då är det ett oerhört bra komplement och en mycket god sak.

Att hävda att man sänkt sina utsläpp och kompenserar för resten, det riskerar att bara uppfattas som ett slags PR-trick utan substans eller verklig förankring.
Greenwashing- stämpel riskerar att komma fram, i vissa fall helt berättigat och i vissa fall i onödan.

Klimatfrågan är verkligen komplex när det gäller beräkning av ens verksamhet, så är man ofta beroende av så många externa faktorer och nästan all data är en ”kvalificerad gissning”/ schablon-beräkning

Ta exemplet att företaget ”Kontorsbolaget Emballage AB” säljer emballage, även om de vill hävda att de nått netto-noll för att deras emballage endast släpper ut 50 av tidigare 100 ton och man kompenserar motsvarande 100 ton,
så bör man inte kalla sig för klimatneutral, givet att man inte i sådana fall specificerar exakt vad som är neutralt. Har man gjort en beräkning av scope 1, 2 eller 3? Vilka led har man beräknat i?

Har man tagit produktionen i beaktning, med eller utan underleverantörers påverkan?
Har man tagit frakter i beaktning, i sådana fall, baserat på vilken data har man gjort beräkningen?

Allt för ofta handlar ”Vi är klimatneutrala!” i själva verket om att man har räknat fram delar av sin CO2-påverkan, exempelvis sitt lager, delar av sin produktion eller liknande och helt enkelt kompenserat  för den delen.
Men frågan är mer komplex än så, om man köper in emballage och hävdar sig vara klimatneutral, har man verkligen tagit med alla steg i kedjan,
från plantan i skogen som inte längre binder CO2 till frakterna av produkten, bearbetningen, fabrikerna, deras utsläpp och den slutgiltiga emballage-produkten?

 

”Det största problemet med att anse sig ”netto noll”-företag är att man riskerar att sluta arbete för att bli bättre. Vilket alla alltid måste göra.” 

Klimatkompensation, binding av CO2 som fråga är stor och omfattande.
Vi kallar det vi gör för att klimainvestera eftersom man investerar, dels i CO2-bindning men också för resurssäkring för framtiden. Träden kan om 2 generationer bli till klimatsmartare byggmaterial – eller stå kvar, för all framtid.

För att bli klimatneutral, så måste man verkligen grotta ner sig i sin data – men allt för ofta är det bättre att säga ”Vi är klimatneutrala från X till Y” och vara noga med att länka in till källor.
Detta eftersom allt för många som kallar sig för klimatneutrala eller nettonoll-påverkan lämnar en med för många frågor – om vad de egentligen menar.

Men vad skall man kalla sig för?

Om inte nettonoll eller klimatneutral, vad är man?
Vi uppmanar våra kunder, som verkligen gjort så mycket de anser sig kunna, med givna medel att kalla sig: Lite klimatsmartare än tidigare!

Vi anser följande:
Utmaningen med att nå ”netto-noll”-påverkan är att det är så många led att spåra och så mycket data som är schablon-baserad.
Det betyder inte att man inte skall eftersträva att nå netto noll, men att man skall tänka sig för innan man väljer att kalla sig klimatneutral.

I de allra flesta fall är det smartare att helt enkelt peka på sina förbättringar som man gjort och lova att fortsätta arbetet i samma riktning,
än att slå sig för bröstet för tidigt.

Vi utger oss inte själva för att ”Rädda världen” utan vi vill helt enkelt göra den lite grönare. Ambitionen är att göra det 4P, for People, partners, planet and profit!
vilka både lokalbefolkning (i de regioner vi verkar i), företagen som stödjer oss, verksamheten i sig – och klimatet skall vinna!

Vår syn på att klimatkompensera

  • Se klimatarbetet som ett långlopp snarare än en sprint.
  • Driv för ständig förbättring och utveckling, se er aldrig som ”färdiga”.
  • ”Sustainability takes forever and thats the point!”

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

    Läs villkor