Plantmore.com

Hotels For Planet.

HFP är vårt initiativ för branschen att tillsammans göra skillnad. Tillsammans kan vi göra mer:

° Hotell-industrin med intressenter står för ca 1 % av globla CO2-utsläpp.

° 40% av hotellgäster skulle “Hoppa över städ och plantera träd”.

° WinWinWin för gäster, hotell och planeten.

° Förbättrar intryck, bidrar till en grönare planet.

Hotels for Planet kan samarbeta med hotell över hela världen för att plantera träd för varje bokad vistelse eller varje gäst som “väljer bort städ”.

Genom att boka ett hotell som är ansluten till oss kan resenärer bidra till att bekämpa avskogning och skapa nya skogar.
Syftet är att främja ett mer hållbart resande och utveckla miljön genom att plantera träd och bevara skogar.

___________________________________

HFP is our initiative for the industry to make a difference together. Together we can do more:

° The hotel industry with its stakeholders accounts for approx. 1% of global CO2 emissions.

° 40% of hotel guests would “Skip cleaning and plant trees”.

° WinWinWin for guests, hotels and the planet.

° Improves impressions, contributes to a greener planet.

Hotels for Planet can partner with hotels worldwide to plant a tree for every booked stay or every guest who “opts out anvil”.
By booking a hotel affiliated with us, travelers can help fight deforestation and create new forests.

The aim is to promote more sustainable travel and develop the environment by planting trees and preserving forests.

 

Varför gå med i HFP?

° Hotellet minskar sin negativa påverkan

° Bidrar till en grönare planet

° Minskar kostnader kring städ (och klimatnegativ påverkan)

° Gör något proaktivt – och uppmanar sina gäster att tänka mer proaktivt.


– Why Join our mission?

° The hotel reduces its negative impact

° Contributes to a greener planet

° Reduces cleaning costs (and climate negative impact)

° Do something proactive – and encourage your guests to think more proactively.

 

HotelsForPlanet

Vill du veta mer eller få personlig kontakt?

Är du osäker på hur ert företag kan klimatinvestera på bästa sätt?

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret så kontaktar vi dig!

Vi planterar olika träd beroende på markers förutsättningar, exempelvis: Gran, tall, al, björk, med mera. Markerna och lokala förutsättningar bestämmer! 🌱

Kontaktformulär - Sidfot
GDPR
Ring mig