https://plantmore.com/wp-content/uploads/2021/06/plantmore-faq.jpg

Plantera träd
för varje anställd

Plantera träd för att motsvara personalens privata Co²- utsläpp och påverkan per år.
Schablonberäkning baserat en persons privata påverkan under ett kalenderår:

Prisplan plantering:

Antal träd: 160 st per anställd och /år
Co²-utsläpp: ≈ 8 ton per person och år
Kostnad: 2240:- /per anställd om året

Att plantera träd för miljön och klimatet  är inte en ensam lösning på klimatkrisen och utmaningarna, utan ett bra komplement. 
Därtill är det greppbart och något „man kan ta på“, eftersom träden växer och i samband med att kubiken ökar, kan 
träden absorbera mer Co² och därmed göra mer klimatnytta. En ekvation som alla vinner på!