Plantera träd för klimatet och
framtiden

Vi planterar buskar, grödor och träd skog på nedlagda åkrar och skogsmarker där andra avverkat hårt utan att återplantera.

Vår förhoppning är att uppmana till hållbarhetsarbete även i närområdet
– Agera lokalt för en Global effekt.

Plantmore gör både klimatnytta och bidrar samtidigt till en bättre levnadsstandard för många människor genom att plantera träd.

Klimatkompensation? Nej – vi hjälper företag med klimatinvesteringar!

Vi pratar inte om klimatkompensation eller uppmanar till att klimatkompensera eftersom vi inte tror på att kompensera.
Vår syn på saken är att planteringar aldrig får vara „ett sätt att köpa sig fri“, men däremot är det ett fantastiskt komplement till att sänka sin påverkan i sin faktiska verksamhet.
Det för oss är att investera – såväl i sitt företags långsiktiga utveckling som i närområdets möjligheter att utvecklas och i jorden, planeten och klimatet.

Plantmore.com är ett sätt för företag att hjälpa till att plantera nya träd, i områden där det skapar ett hållbart värde! 🌱

Plantmore är ett initiativ som möjliggör för människor och företag att stödja mark, skogs- och jordbruksägare i sitt viktiga arbete för biologisk bredd och klimat-positivare utveckling.

Vi vill sammanföra krafter och se till att man enkelt kan stödja projekt man tror på inom markutveckling, skog och jordbruk. Plantmore koncentrerar sin verksamhet i Baltikum, med initial fokus på att plantera i Litauen.
Tag gärna kontakt med oss för att ta reda på hur du kan bidraga.


Vårt mål är verkligen att alla parter skall vinna:
– Företagen som vi arbetar med (vi hjälper företag ta klimatansvar)
– Människorna som arbetar på plats (vi skapar arbeten i en region som behöver det)
– Miljön (Vi skapar nya skogar och planteringar – som inte annars blivit av – i närområdet)

Skogen – Naturens egna dammsugare!